KKV21: Lokalrådet forbereder i disse dage kommunevalget 2021, da dette er meget vigtigt for hvad der kommer til at ske i Nødebo de næste 4 år. Pt er der ikke ret meget at finde til Nødebo i gældende budgetter, og vi har flere områder hvor vi mener Nødebo fortjener noget mere opmærksomhed. Vi ønsker stadig en helhedsplan for Nødebo, en plan man arbejder aktiv efter i planlægning af nye projekter og forbedringer og ændringer i gamle.

 

Skolen: Den massive forældreopbakning til Nødebo Skole betyder at skolen fysisk er blevet alt for lille. Vi har, som ellers forventet, ikke fast kunne gøre brug af bla. Skovskolens faciliteter til vores klasser, og derfor skal vi have faciliteterne på skolen opgraderet.

Det betyder en udbygning og renovering af skolen der indbefatter 2-4 nye klasselokaler samt to nye faglokaler. Vi ønsker at skolen fysisk kommer op på en rimelig moderne standard, og forsat bliver det oplagte førstevalg af skole lokalt i Nødebo.

Vi har, sammen med forældrerådet på skolen, afholdt rundvisning for 15 politikere den 9/6/21, hvor vi fik en god indikation af at man gerne ville gøre mere for Nødebo Skole. Forvaltningen er pt ved at se på om skolen er fysisk stor nok til det antal elever vi har, og derfra skal der arbejdes videre med forslag til forbedring. Vi kommer til at bruge en del tid på dette i de næste pr år.

 

Idræt: Vi ønsker os også meget bedre vilkår for sporten lokalt, her med en ny hal. Vi er blandt de områder i kommunen hvor man investerer mindst per indbygger i skole og idræt, samtidig vi er er det område der betaler mest til kommunekasse i from af grundskyld, vi er således dem for får mindst tilbage pr skattekrone, og sådan har det været i mange mange år, og det må vi gøre op med, for der er kommet en helt urimelig skævvridning mellem områderne i Hillerød ift hvilken kommunal service/tilbud man kan forvente lokalt.

 

Unge: Vi arbejder stadig med et sted til de unge, de skal også have lov at være til i Nødebo, og have deres eget sted.

 

Trafik/støj: Trafikken er ikke et overstået kapitel, og vi har stadig temaet 40 km/t som de 4 overvældede godt besøgte borgermøder tilbage i 2018 stemte for. Kommunen i maj 21 fået afslag på den anke der blev indgivet til transportministeren om politiets afslag af 40 km/t, da vi er dømt ude af den mulighed fordi vi er en trafikvej. Nu afventer vi evt. ny lovgivning på området. Denne er pt i høring, og da støj nu måske kan komme med som argument for hastighedsnedsættelse venter vi spændt på dette udfald. Nødebovej støjforurener ca. 30% af vores boliger, og fartnedsættelse betyder nedsættelse i støjen, og er således en af de få ”våben” sammen med reduktion af lastbiler, vi har tilbage for at sænke trafikstøjen.

Det lader til at der er givet tilladelse til en 30 Km/t rød zone ved Netto, men hvorfor den skal være der og ikke (oplagt mener vi) ved skolen, det skal vi lige have gravet lidt i.

 

Vi savner også stadig sikrede overgange for skolebusbørnene ved Jærgervænget og Baunevænget, og vi skal have evalueret på farten efter bumpene. Kildeportvej vil også være en vej vi starter op med at arbejde mere med på trafiksikkerheden. Dette kommer til at ske sammen med beboerne på Kildeportvej. Stenholtsvej er stadig i proces, og vi afventer hvad der bliver planlagt her for at sænke farten yderligere.

 

Insekt Oasen: Insektoasen ved trekanten overfor Netto skrider meget langsomt frem, men sådan er det når det skal gøres billigt, og med folks hjælp. Vi savner stadig marksten til bedkant og vandhullet, samt hjælpende frivillige der vil være med til at lave bed og vandhullet.

Alle tilladelser er nu på plads, vi har allerede en frivillig Nødeboer til at grave med maskine, men den sidste planlægning, klargøre bed, og grave vandhul mangler vi endnu. Vi skal også have gravet mange forårs løg ned til efteråret, det håber vi også der er folk der vil hjælpe os med. Vandhullet vil vi gerne have lavet med Bentonit, en lertype der gør at vandet ikke siver ud af hullet, og som sikrer at vi holder det så naturligt vi kan. Der bliver lagt træstammer bag i området der kan ligge og forgå og give plads til insekter, samt plantet planter der tilgodeser vilde bier og sommerfugle både som laver, pubber og som voksne insekter. Bedet beplantes så det sikre nektar og pollen fra tidlig forår til sen efterår.

Sidst men ikke mindst kommer der en bænk op og skolen og børnehaverne få deres egen sektion af et insekthotel, som de kan planlægge og udføre.

 

Affaldsdag: Ren Natur har igen i år en affaldsdag som Nødebo Lokalråd har tilmeldt sig. Vi går den 19/9 kl. 10 til 12. Her kan vi indtjene 3.700 som i år gå til at lave det lille vandhul ved insektoasen. Du kan tilmelde dig på vores mail eller på den begivenhed vi har på Facebook.

Sidste år gik vi for ungeprojektet og før det sikrede dagen juletræet dens stjerne.

 

NNP: Vi har skrevet høringssvar til National parken, og afventer projektets videres plan. Vi vil gerne sikre at både folk i Nødebo, byens instutioner bliver hørt så meget som muligt i projektet, vi bliver trods alt meget nære naboer.

 

Cvr.nr. 36317876
Nødebo Lokalråd vil gerne opfordre foreninger, virksomheder og private borger i Nødebo til at støtte Lokalrådets arbejde i form af et økonomisk bidrag.
Beløbet kan indbetales på konto1551 3543128406
eller via
MobilePay  71 755 705