top of page
20240128_114346.jpg
NØDEBO BADEVAND

Tidligere målinger kan ses under fanen Badevand.

Onsdag d. 19. juni 2024 - mindre end 10 coliforme bakterier pr ml vand -> badevandskvaliteten er god. Badevandstemperaturen er på 16,7 C. Sigtdybden er på mere end 2m, så indholdet af mikroalger er forholdsvis lille.

Nødebo Lokalråd overvåger badevandskvaliteten i Esrum Sø ved Nødebo. Én gang om ugen tager vi en vandprøve ved bådebroen ved klubhuset og får den analyseret for indhold af coliforme bakterier. Indholdet af coliforme bakterier er en indikator for, om badevandet er forurenet af urenset spildevand, og dermed for om badevandskvaliteten er i orden. Desuden tager vi ekstraordinært vandprøver efter kraftige regnskyl.

I sommermånederne måler vi desuden sigtdybden, som er et udtryk for indholdet af alger i søen, og dermed en indikator for, om koncentrationen af giftige blågrønalger nærmer sig et niveau, hvor man vil fraråde badning.

Lokalråds møder afholdes på
Nødebo Kro.


20/6 - 15/8 - 12/9 - 10/10 - 7/11-2024
Spørgetid 19,30 - 20,00.
bottom of page